Grups de supervisió
En què consisteixen els grups de supervisió?
Són grups de psicòlegs/logopedes o estudiants d’últims cursos de psicologia/logopèdia que desitgen preparar-se a nivell pràctic per a tractar casos o bé per a supervisar els casos que ja s’estan tractant en el centre.   Aquest espai, dinamitzat per un psicòleg/logopeda expert que resoldrà els dubtes i orientarà els casos plantejats; així com proporcionarà nous punts de vista.
Les sessions es desenvoluparan a partir de:
  • Els casos aportats pels propis participants que els permetrà resoldre dubtes i millorar el seu treball terapèutic.
  • Casos que proposi el centre per a il·lustrar una adequada intervenció.

La metodologia és 100% PARTICIPATIVA pel que a través del DIÀLEG i l’intercanvi d’OPINIONS, CONEIXEMENTS I EXPERIÈNCIES ens enriquirem uns dels altres en un ambient en el qual TOTS SOM PROFESSIONALS.
 
En l’actualitat, Espai Tau Kids col·labora amb la Universitat Abat Oliva Ceu com a centre de formació i pràctica per a alumnes del grau/màster de psicologia.