Suport extern a les escoles
Què necessites saber sobre el suport extern a les escoles?

En Espai Tau Kids oferim la possibilitat d’acompanyar i donar suport a alumnes amb dificultats dins de les escoles, per a realitzar un tractament llarg, diari i continu que considerem necessari en casos particulars. Els ajudem a créixer col·laborant sempre amb l’equip de l’escola perquè el desenvolupament dels nostres nens sigui complet i igual que dels altres.

A més del suport i suport a l’alumne en particular, oferim xerrades i tallers per al professorat. El nostre objectiu és donar a conèixer les fortaleses i febleses de cada cas en particular per a treballar de manera conjunta. Els nens passen la major part del dia a les escoles pel que allí és on el treball, la comprensió i l’empatia cap a ells són primordials per al seu desenvolupament.

En l’actualitat Espai Tau Kids col·labora amb l’American School of Barcelona i Peekaboo International daycare center oferint aquest servei.