Psicología para adultos

La psicologia d’adults no se centra únicament i exclusivament en aquelles persones que pateixen una patologia concreta. En Espai Tau considerem les teràpies psicològiques com una oportunitat de creixement de personal. Les nostres teràpies tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida dels nostres pacients, desplegant habilitats que facilitin la felicitat, el benestar i l’èxit personal. Les persones que acudeixen a teràpia són aquelles que reconeixen una dificultat que es plantegen metes de millora, desitgen un canvi i confien en la nostra ajuda.

El procés de canvi personal té lloc a través de la col·laboració entre el terapeuta i la persona que consulta. El treball s’orienta al present amb la finalitat de donar significat i saber manejar el que ens ocorre aquí i ara. Plantegem tasques entre sessió i sessió per a motivar al pacient a prendre un paper actiu en les teràpies. L’objectiu principal és comprendre el malestar, donar-li un significat i treballar-lo des de l’arrel.