Reforç escolar
Quan podries necessitar un reforç escolar?
  • Quan l’alumne no segueix el ritme de la classe en una o dues àrees determinades.

  • Quan va més enllà d’un dubte puntual i necessita una atenció individualitzada per a aconseguir comprendre aquests continguts.

  • Quan una vegada resoltes els seus dubtes, no disposa de recursos per a poder fer front als deures o a la pròxima classe.

     

  • Quan necessita un ritme més lent que el del grup-classe per a assimilar els continguts d’una assignatura.

     

  • Quan a causa de la seva frustració i dificultats en alguna àrea, l’està deixant de costat.

  • Quan se sent desmotivat.

Què necessites saber sobre el reforç escolar?

És el suport complementari a l’activitat escolar que té com a objectiu aprofundir, complementar o millorar els processos acadèmics de l’aula i personalitzar-los segons les necessitats de cada alumne.
El treball ha de ser continu perquè l’alumne pugui responsabilitzar-se del seu propi progrés educatiu.